1. Home
  2. Docs
  3. Керівництво користувача VisualService
  4. Налаштування програми
  5. Права підпису документів

Права підпису документів

На деяких друкованих формах документів мають бути встановлені візи (підписи) відповідальних осіб структурного підрозділу компанії. Без візування таких документів заборонено їх друк.

Встановлення прав підпису подібних документів подібне до встановлення прав доступу до звітності. Але на відміну від встановлення прав доступу до звітності, права підпису встановлюються користувачам програми, які є працівниками структурного підрозділу компанії.

Вікно встановлення прав підпису документів має 2 режими роботи: вигляд Звіти і вигляд Користувачі.

Звіти розташовані по папках, що відповідають назвам модулів програми, в яких вказані звіти можна сформувати.

 

При встановленні вигляду Звіти, зліва відображається перелік звітів, а справа користувачів програми.

На деяких друкованих формах документів мають бути встановлені візи (підписи) відповідальних осіб структурного підрозділу компанії. Без візування таких документів заборонено їх друк.

Встановлення прав підпису подібних документів подібне до встановлення прав доступу до звітності. Але на відміну від встановлення прав доступу до звітності, права підпису встановлюються користувачам програми, які є працівниками структурного підрозділу компанії.

Вікно встановлення прав підпису документів має 2 режими роботи: вигляд Звіти і вигляд Користувачі.

Звіти розташовані по папках, що відповідають назвам модулів програми, в яких вказані звіти можна сформувати.

При встановленні вигляду Користувачі, зліва відображається перелік користувачів, а справа перелік звітів.

Встановлення прав підпису документу:

  1. Зліва вибрати потрібний звіт. Справа будуть відображені галочки напроти тих користувачів, яким дозволено підписувати вказаний звіт.
  2. Встановити галочки напроти користувачів, з яким потрібно дати дозвіл на підпис вказаного документу.

Для встановлення права підпису вказаного документу всім користувачам – натисніть кнопку

 на панелі інструментів.

Для відміни права підпису вказаного документу всім користувачам – натисніть кнопку  на панелі інструментів.

При встановленні вигляду Користувачі, зліва відображається перелік користувачів, а справа перелік звітів.

Встановлення права підпису документу:

  1. Зліва вибрати потрібного користувача. Справа будуть відображені галочки напроти тих звітів, які дозволено підписувати вказаному користувачу.
  2. Встановити галочки напроти звітів, які дозволено підписувати вказаному користувачу.

 

Для встановлення вказаному користувачу дозволу на підпис всіх документів – натисніть кнопку  на панелі інструментів.

Для відміни вказаному користувачу дозволу на підпис всіх документів – натисніть кнопку  на панелі інструментів.

Чи корисна ця сторінка? Так 1 Ні

How can we help?