1. Home
  2. Docs
  3. Керівництво користувача VisualService
  4. Налаштування програми
  5. Права доступу до звітності

Права доступу до звітності

Права доступу до звітності встановлюються не для користувачів програми, а для робочих місць (див. п. 2.1 Адміністрування системи).

Вікно встановлення прав доступу до звітності має 2 режими роботи: вигляд Звіти і вигляд Робочі місця.

Звіти розташовані по папках, що відповідають назвам модулів програми, в яких вказані звіти можна сформувати.

При встановленні вигляду Звіти, зліва відображається перелік звітів, а справа перелік робочих місць.

Встановлення прав доступу до звіту:

  1. Зліва вибрати потрібний звіт. Справа будуть відображені галочки напроти тих робочих місць, з яких дозволено доступ до вказаного звіту.
  2. Встановити галочки напроти робочих місць, з яких потрібно дати доступ до звіту.

Для встановлення доступу до звіту для всіх робочих місць – натисніть кнопку  

на панелі інструментів.
Для відміни доступу до звіту для всіх робочих місць – натисніть кнопку  

на панелі інструментів.

При встановленні вигляду Робочі місця, зліва відображається перелік робочих місць, а справа перелік звітів.

Встановлення прав доступу до звіту:

  1. Зліва вибрати потрібне робоче місце. Справа будуть відображені галочки напроти тих звітів, до яких дозволено доступ з вказаного робочого місця.
  2. Встановити галочки напроти звітів, до яких потрібно дати доступ з вказаного робочого місця.

Для встановлення доступу з вказаного робочого місця до всіх звітів – натисніть кнопку   на панелі інструментів.

Для відміни доступу з вказаного робочого місця до всіх звітів – натисніть кнопку    на панелі інструментів.

Чи корисна ця сторінка? Так Ні

How can we help?