1. Home
  2. Docs
  3. Керівництво користувача VisualService
  4. Налаштування програми
  5. Налаштування параметрів системи
  6. Параметри закладки “Автонумерація”

Параметри закладки “Автонумерація”

В програмі можливо налаштувати автонумерацію документів.

Перелік документів, в яких підтримується автонумерація, вказано в таблиці.

Параметри автонумерації можна задати для кожного виду документів, як в цілому по підприємству, так і окремо для його структурних підрозділів (Дільниць).

Справа на формі відображено параметри налаштувань автонумерації для поточного запису з таблиці видів документів.

Параметри налаштувань:
Автонумерація – при встановленні прапорця, для вказаного виду документів буде працювати автонумерація.
Термін дії – період, на протязі якого значення номера буде збільшуватися на одиницю. Після завершення вказаного періоду – нумерація документів почнеться знову з одиниці.
Формат – налаштування, яке дозволяє задати формат складного номеру. В складі номеру, крім поточного номеру, можна ще вказати рік, місяць або день.

Префікс – символи, які можна вказати перед номером. Ці символи однакові для всіх номерів вказаного виду документу і вказаного структурного підрозділу (Дільниці).
Довжина номеру – максимальна кількість знаків цифрової частини номеру.
Сепаратор – розділовий знак. Ставиться між номером і роком (місяцем , днем) в складному номері.
Доповнювати нулями – при встановленні прапорця номер буде доповнюватись зліва нулям до довжини вказаній в налаштуванні Довжина номеру.
Приклад номера – поле, в якому відображено приклад згенерованого номеру документа з врахуванням всіх налаштувань.

Чи корисна ця сторінка? Так Ні

How can we help?